GET3D เป็นระบบ AI อัจฉริยะตัวใหม่ที่ทาง Nvidia พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาเกมสามารถปั้นโมเดล 3D ของสัตว์และสิ่งของต่าง ๆ สำหรับใช้สร้างเกมได้ง่ายขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการสร้างเกม โดยใช้เพียงแค่ภาพต้นแบบ 2D ป้อนให้ AI ทำการจำลองโมเดล 3D สามารถจำลองโมเดล 3D ได้รวดเร็วถึง 20 ชิ้นต่อวินาที และที่สำคัญคือใช้ GPU...