Imagen Video เป็นปัญญาประดิษฐ์ หรือ “AI” ที่ทาง Google กำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้ โดยมันสามารถแปลงข้อความให้เป็นคลิปวิดีโอความละเอียดระดับ HD (1280 x 768 พิกเซล) ที่ 24 เฟรมต่อวินาทีได้ พร้อมด้วยความสามารถพิเศษหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การประมวลผลภาพจากงานศิลปะระดับโลก, การสร้างวัตถุ 3 มิติที่หมุนได้โดยยังรักษาโครงสร้างของวัตถุนั้น ๆ...